Konkurrencebetingelser

GLFR Open presented by Bravo Tours

Sæson 2022

Introduktion

Disse Konkurrencebetingelser gælder for deltagelse i GLFR Open presented by Bravo Golf sæson 2022 (herefter “Konkurrencen”).

Generelt om konkurrencen

Konkurrencens generelle periode løber fra d. 8. april 2022 t.o.m. d. 29. august 2022, hvilket svarer til i alt 20 uger hvor den første konkurrence-uge løber fra 8. april 2021 t.o.m. d. 17. april 2022 og de resterende uger løber fra mandag til søndag. I hver af disse uger kan du optjene lodder til ugens udtrækning.  Se mere om hvordan du optjener lodder i afsnittet Sådan optjener du lodder.

Konkurrencen er åben for alle brugere af GLFR app’en, der er bosat i Danmark. Det er gratis at have en bruger af GLFR app’en og at deltage i GLFR Open.

Personer under 18 år kan deltage i Konkurrencen, under forudsætning af at man har tilladelse fra en forælder eller værge.

Tilmelding

Alle tilmeldinger til Konkurrencen foregår via GLFR Platformen, hvor du skal være logget ind med en GLFR bruger for at kunne tilmelde dig.

Ved tilmeldingen accepterer du, at modtage det ugentlige nyhedsbrev om Konkurrencen, som indeholder informationer om sidste uges vindere, ugens præmier samt tilbud fra konkurrencen Partnere. Dine oplysninger bliver ikke videregivet til vores Partnere eller tredjemand uden dit specifikke samtykke herom. I det tilfælde at du vinder en præmie, vil dine kontaktinformationer dog blive videregivet til den pågældende Partner, så de kan komme i kontakt med dig og levere din præmie.

Du accepterer ligeledes at dit fornavn samt hjemmeklub vil blive offentliggjort i det tilfælde, at du vinder en af præmierne i Konkurrencen.

Ved din tilmelding modtager du dit første lod i konkurrencen, og kan herefter opnå lodder i den pågældende uge for tilmeldingen samt alle efterfølgende uger i den resterende tid af Konkurrencens generelle periode.

Sådan får du lodder

De følgende handlinger i GLFR Platformen giver lodder i Konkurrencen til gratis deltagere:

 • 1 lod når du tilmelder til Konkurrencen.
 • 1 lod når du har spillet en Verificerbar runde med GLFR app’en (se Hvad er en Verificerbar Runde for mere info).
 • 1 lod når du inviterer en anden bruger til at deltage i Konkurrence, som tilmelder sig via dit link. Den inviterede får ligeledes 1 ekstra lod.

Eksempel. Du har tilmeldt dig GLFR Open og har spillet 2 Verificerbare runder på din hjemmebane siden tilmeldingen, og har derfor 3 lodder: 1 for din tilmelding, 1 for første runde og 1 for anden runde.

Et lod tæller både med i lodtrækningen fra den pågældende uge hvori loddet er optjent, i alle i Konkurrencens generelle periodes efterfølgende uger samt i dit totale antal lodder til udtrækningen til finalerne.

Du kan til enhver tid se dine lodder, og hvad du har fået dem for, ved at logge ind på my.GLFR.com.

Udtrækning og præmier

Vinderne for en given uge i Konkurrencens generelle periode udtrækkes og annonceres ikke senere end den på den pågældende uge følgende 2. hverdag; altså om tirsdagen i normale uger.

Vinderen udtrækkes ved at alle tællende lodder i den pågældende uge opgøres digitalt og herefter udtrækkes én vinder pr præmie. Én bruger kan kun vinde én præmie pr uge uanset antallet af lodder brugeren har optjent.

Ugepræmier

Antallet af og størrelsen på ugepræmierne kan variere fra uge til uge afhængig af sæsonen og vores partnere. Hver uge vil der som minimum være følgende præmier:

 • 2 præmier: greenfeegave fra en af GLFRs danske samarbejdsklubber til en værdi fra ca. 700,- til 1.200,- DKK
  • 1 gave kan fx være 2x greenfee og en buggy til en dansk golfklub eller 4x greenfee til en dansk golfklub
 • 1 præmie: ur fra Ditur.dk til en værdig af ca. 500,-
 • 2 præmier: 1 dusin golfbolde til en værdi af ca. 450,- DKK

Der trækkes således ugentlig minimum 5 vindere og uddeles præmier for ca. 3.000,- DKK.

Hvis en udtrukket deltager er under 18 år på udtrækningstidspunktet vil eventuelle præmier indeholdende alkohol blive erstattet af en golf-relateret præmie til ca. samme værdi.

Hovedpræmier

I forbindelse med afslutningen af Konkurrencen udtrækkes de 3 hovedpræmier tilfældigt iblandt alle deltagerne. Hovedpræmierne består af kvalifikation til GLFR Open International for 2 personer. Vinderen af en hovedpræmie kan frit vælge sin spillemakker til GLFR Open International. Den valgte spillemakker skal godkende og leve op til disse Konkurrencebetingelser. Det er ikke et krav at den valgte spillemakker på forhånd var tilmeldt GLFR Open.

Alle 6 spillere deltager i GLFR Open International uden beregning, og får således rejsen til og fra destinationen samt opholdet betalt. Rejsen og opholdet har en værdi af 7.500,- DKK pr. person og sponsoreres af Bravo Tours.

Hvad sker der hvis du vinder?

Umiddelbart efter udtrækningen i såvel ugeudtrækningerne som sæsonudtrækningen kontaktes vinderne på den e-mail de har opgivet da de tilmeldte sig GLFR Open. Vinderen har herefter 7 dage til at reagere på beskeden om at have vundet. Reagerer vinderen ikke, udtrækkes en ny vinder, som ligeledes har 7 dage til at reagere på beskeden om at have vundet.

Når vinderen er fundet og bekræftet, sendes den pågældende præmie til vinderen enten fra GLFR by Ingenium Golf eller direkte fra partneren som leverer præmien. Præmier sendes kun til postadresser i Danmark, og leveres til afhentning i en lokal pakkeboks. Afhentes pakken ikke inden for den af fragtfirmaet oplyste tidsramme, sendes pakken tilbage til leverandøren og vinderen mister retten til præmien.

Partnere

Partnerne til GLFR Open presented by Bravo Tours leverer præmier og gode tilbud til deltagerne i Konkurrencen. Partnerne er:

Bravo Tours 1998 A/S
Bethaniagade 40
7400 Herning
CVR 41 79 2019

What Bunkers ApS
Bakkedraget 1B, st.
8362 Hørning
CVR 40611762

Acushnet Danmark ApS
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
CVR 16929948

Ditur.DK ApS
Elmegårdsvej 12A, st
8361 Hasselager
CVR 35636919

Hvad er en Verificerbar Runde?

En Verificerbar Runde er som grundregel en golfrunde spillet på en golfbane, som er tilgængelig i GLFR app’en, hvor du har ført dit scorekort i GLFR app’en.

Følgende parametre indgår i verifikationen af en runde:

 1. Runden skal dække mindst 9 spillede huller. Dette kan godt være 9 huller på en 18 hullers banes for- eller bag9.
 2. Alle slag i scorekortet skal være registreret inden for klubbens område. Slag registreret i GLFR tagges automatisk med GPS position, og vil derfor automatisk være inden for klubbens område hvis du fører scoren på vej rundt på banen eller i klubhuset efter runden.
 3. Runden skal bekræftes som en gyldig runde, ved enten:
  1. at slagene er fordelt ud over banens huller og tiden imellem hullerne er som forventet. Slag registreret i GLFR tagges automatisk med et tidspunkt, og tiden imellem slagene kan dermed beregnes. Vi forventer at 9 huller tager minimum 45 minutter.
  2. at runden indsendes til handicapregulering hos Dansk Golf Union (DGU) og godkendes af en markør igennem GLFR Platformen. Indsendelse til DGU kræver at din GLFR bruger er forbundet til DGU, hvilket er helt gratis. Scorekortet kan godkendes af andre GLFR brugere såvel som alle andre medlemmer af DGU.
 4. Runden skal afsluttes og gemmes i GLFR, så det ikke længere kan redigeres. En runde afsluttes ved at åbne menuen eller scorekortet og vælge Afslut Spil og derefter Bekræft og Gem. En runden indsendt til handicapregulering afsluttes automatisk på indsendelsestidspunktet.

Alle Verificerbare Runder giver automatisk det antal lodder runden udløser, og du vil kunne se lodderne ved at logge ind på my.GLFR.com.

GLFR by Ingenium Golf forbeholder sig retten til, til ethvert tidspunkt at lave en kontrol af runderne for enhver deltager. Viser kontrollen tegn på snyd eller forsøg på snyd, kan deltageren blive udelukket fra deltagelse i Konkurrencen og samtidig miste retten til at modtage eventuelle vundne præmier. Kontrollen kan foregå indtil en eventuel præmie er afsendt.

Andre detaljer

Skulle udefrakommende omstændigheder, herunder, men ikke begrænset til, coronapandemien, være skyld i at Konkurrencen ikke kan helt eller delvist gennemføres, forpligter GLFR by Ingenium Golf sig til, uden unødigt ophold, at oplyse alle deltagere herom.

keyboard_arrow_up